Us presentem una entrevista a la presidenta del Colegio de Logopedas de Madrid sobre el desenvolupament del llenguatge en els infants.

DIFICULTATS DEL LLENGUATGE I LOGOPÈDIA

Ella classifica les dificultats de llenguatge més comuns en els infants en tres grups: els que tenen a  veure amb el llenguatge escrit, els que tenen a  veure amb el llenguatge oral i els relacionats amb la comunicació. El paper del logopeda s’adaptarà segons quines siguin les necessitats específiques de l’infant, personalitzant la intervenció.

Pel que més ens coneixen als logopedes és per “arreglar” les R, és a dir, per les dislàlies (dificultat en pronunciar un o més sons), però els logopedes també intervenim en moltes altres alteracions, com les dificultats en la lectura, dificultats en el desenvolupament del llenguatge, tartamudesa, dificultats en la comunicació, dificultats auditives, entre d’altres.

DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE

En aquest article podem veure quines són les etapes de desenvolupament del llenguatge, així podem tenir indicis de quan ens hem de preocupar o quan no. Però hem de tenir en compte que cada infant té un ritme propi d’aprenentatge i que el desenvolupament del llenguatge és complex, per això no sempre és regular.

Des de ben petits podem detectar si hi ha algun trastorn, però és a partir dels 6 anys, quan comença la lectoescriptura, el moment més habitual per detectar dificultats.

Algunes pistes per detectar si alguna cosa no va com hauria d’anar són, entre d’altres:

  • Una parla infantilitzada.
  • Manca de vocabulari.
  • Ometre i/o substituir alguns fonemes.
  • Parla inintel·ligible.
  • Repetició de síl·labes.
  • Omissions a l’escriure.
  • Negació a llegir o escriure.

Tot i que, com hem dit, cada infant té el seu propi ritme d’aprenentatge, quan detectem alguna d’aquestes alteracions és important acudir a un logopeda. Quan abans detectem les seves dificultats i les comencem a treballar, millor.

Hem d’evitar expressions com “ja parlarà” o “ja millorarà”, perquè aquestes dificultats poden tenir conseqüències a llarg termini en els aprenentatges o en aspectes emocionals.

Però la millora de l’infant no depèn només de nosaltres. La coordinació amb els centres educatius, famílies i altres professionals és bàsica. Ells poden detectar les dificultats inicials que facin saltar l’alarma per poder fer una bona valoració i intervenció, a més ens ajuden a valorar l’evolució de l’infant.

Aquí teniu l’enllaç de la notícia:

https://elpais.com/elpais/2017/06/29/mamas_papas/1498722463_435647.html