Us presentem una entrevista a la presidenta del Colegio de Logopedas de Madrid sobre el desenvolupament del llenguatge en els infants.

DIFICULTATS DEL LLENGUATGE I LOGOPÈDIA

Ella classifica les dificultats de llenguatge més comuns en els infants en tres grups: els que tenen a  veure amb el llenguatge escrit, els que tenen a  veure amb el llenguatge […]