Informació legal de l’empresa.

En compliment amb el que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades: LOPD, li garantim la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartit amb organització, empresa aliena o persona diferent a nosaltres.

D’acord amb el que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), s’informa a tots els nostres usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a l’empresa propietària del portal situat en l’adreça d’Internet www.epsigarraf.cat.

Raó Social: EPSI Garraf scp
Domicili: C/ Unió 108 Baixos, 08800 Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 93 709 85 59
Correu electrònic: info@epsigarraf.cat
NIF: J66426214

Propietat intel•lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel•lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font personalitzats, són titularitat exclusiva d’ EPSI GARRAF, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa d’ EPSI GARRAF Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

Contingut de la web i enllaços.

En EPSI GARRAF no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra web www.epsigarraf.cat, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la web www.epsigarraf.cat.

Actualització i modificació de la pàgina web.

EPSI GARRAF es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc web www.epsigarraf.cat, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics.

En EPSI GARRAF no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet , així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fos del control d’ EPSI GARRAF

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

Tractament de dades de l’usuari.

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EPSI GARRAF, informa als seus clients que quants dades personals li facilitin no seran cedits a tercers sense autorització expressa de les persones afectades.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients.

EPSI GARRAF garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients d’EPSI GARRAF podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@epsigarraf.cat.

Seguretat en els accessos.

L’accés a les pàgines a través de les quals el client d’ EPSI GARRAF consulti dades personals, sol•liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura EPSI GARRAF

Legislació i jurisdicció aplicables.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Política de Privadesa

Els usuaris poden consultar la nostra Privadesa i Política de Cookies referent a les cookies i si ho desitja pot veure més informació sobre les cookies.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament. Si volen fer algun comentari o suggeriment, poden utilitzar el nostre e-mail de consulta info@epsigarraf.cat.