Especialitats

Psicologia – Teràpia de parella – Logopèdia – Neuropsicologia – Psicopedagogia

epsi-garraf-psicologia-coaching-pedagogia

PSICOLOGIA SEGONS ETAPES:

A nivell mèdic mundial, la medicina, la psicologia i la psiquiatria, divideixen en tres etapes vitals l’avaluació, el diagnòstic i el tractament psiquiàtric-psicològic: l’etapa de la infància, la de l’adolescència i la de l’etapa adulta.
Avaluem i diagnostiquem gairebé la totalitat de trastorns i problemàtiques psicològiques gràcies a l’equip de professionals especialitzats en les diferents àrees.

Psicologia Infantil (0-13 anys)

epsi-psicologia-infantil-344

Avaluació, diagnòstic i tractament psicològic infantil.

Ens hem especialitzat en els trastorns del desenvolupament, dèficit d’atenció, hiperactivitat, problemes i conflictes escolars, rendiment escolar, agressivitat, trastorns de conducta, fòbies, tristesa, ansietat, tics, somatitzacions, problemes amb l’alimentació, trastorns del son, trastorns de l’espectre autista, problemes fill-pares, ajuda en separacions de pares, dol…

L’avaluació i el tractament es fa valorant, per part del professional, el què és important en cada cas i el motiu de consulta, establint una avaluació i tractament individualitzat on es decidirà si s’ha de treballar amb el nen/a, amb els pares, amb l’escola, o de manera combinada.

Psicologia Adolescents (14 – 18 anys)

epsi-psicologia-adolescent-342

Com tots sabem, l’adolescència és una etapa de la vida que acostuma a ser convulsa pels grans canvis mentals i corporals que es succeeixen constantment. Això pot comportar deslligar-se de l’època tranquil·la i còmoda de la infància.

Podem trobar comentaris referents a desorientació, por, tristesa, rebel•lió, provocació, passivitat i hiperactivitat. És clau, segons la nostra opinió, treballar en la consolidació o rectificació d’estratègies d’afrontament i habilitats vitals, així com consolidar creences basades en valors, ajudar al noi/a a envoltar-se d’un bon entorn i a consolidar una bona autoestima.

Qualsevol dificultat o trastorn treballat en aquesta etapa pot evitar la cronificació o repetició en l’edat adulta.

L’avaluació i el tractament es fa valorant per part del professional, què és important en cada cas i el motiu de consulta, establint una avaluació i tractament individualitzat on es decidirà si s’ha de treballar més amb el noi/a, amb els pares o de manera combinada.

Psicologia Adults (a partir dels 19 anys)

epsi-psicologia-adult-342

L’etapa adulta és, òbviament, la més llarga de la vida i per tant és en la que, per probabilitat, se’ns poden manifestar més moments de benestar i patiment i alguns dels quals poden convertir-se en un trastorn o problemàtica greu, provocant un gran deteriorament del nostre benestar i creant un risc de cronificar-se.
En el nostre centre treballem les problemàtiques i trastorns psicològics més importants i característics de la psicologia. Està especialment indicada en situacions de crisis personal, de canvis, inseguretat, desorientació, estrès, por, angoixa, panic, depresió, dol.

“La experiència no és allò que et succeeix, sinó allò que fas amb el que et succeeix”.
– Aldous Huxley –

TERÀPIA DE PARELLA Y COACHING ADULTS:

epsi-terapia-parella

Teràpia de parella

L’objectiu principal de la parella és fer-se la vida agradable. És necessària per a la continuïtat positiva de la parella, una base d’intimitat, compromís, lliurament, comunicació, resolució de conflictes i suport mutu per portar la relació d’una manera agradable i sana. Totes les parelles pateixen algun conflicte, però les parelles disfuncionals, tot i estimar-se, es fan la vida molt desagradable i pateixen molt més del necessari.

Els conflictes que normalment es tracten en teràpia de parella són pel poder i les responsabilitats, la passió i la sexualitat, la intimitat, la diferenciació amb la família d’origen i la comunicació. O altres com les malalties, els problemes econòmics, la paternitat o maternitat, la independització dels fills, la jubilació, etc.

La proposta de teràpia de parella que apliquem a EPSI és bàsicament cognitiu-conductual amb evidència provada d’eficàcia. El tractament acostuma a consistir en entrenament en habilitats de comunicació i resolució de conflictes, augmentar els intercanvis de conductes positives, introduir canvis en les expectatives, atribucions i idees irracionals i canviar el patró de reciprocitat negativa introduint conductes positives, entre moltes altres estratègies.

“Vull estimar-te sense absorbir-te, apreciar-te sense jutjar-te, unir-me a tu sense esclavitzar-te, convidar-te sense exigir-te, deixar-te sense sentir-me culpable, criticar-te sense ferir-te i si pots fer el mateix per mi, llavors, ens haurem conegut veritablement i podrem beneficiar-nos mútuament”.
– Virginia Sati –

El coaching

Com a eina imprescindible per a millorar l’autoconeixença i el propi benestar personal i de salut.
El servei de coaching personal serveix per desenvolupar les pròpies habilitats i recursos, per tal d’aconseguir l’objectiu proposat.

Consisteix en un procés d’acompanyament individualitzat per avançar en el camí cap al propòsit.

Una vegada s’ha identificat un objectiu atractiu, moure’s cap a ell és agradable i no fer-ho és incòmode”.
– Stephen Covey –

LOGOPÈDIA:

Realitzem el disseny, desenvolupament i avaluació d’accions de prevenció dels trastorns de la comunicació, la parla, la veu, el llenguatge i les funcions orofacials, tant en situacions clíniques com educatives, tant en població infantil com adulta.

Logopèdia Infantil

epsi-logopedia-infantil
 • Atenció Primerenca: Estimulació del llenguatge (0-6 anys).
 • Dany cerebral infantil: per trauma, accident vascular o infecció del SNC infeccions del SNC.
 • Nens no orals amb necessitat de Sistemes Alternatius i / o Augmentatius de comunicació ( SAAC ).
 • Trastorns de la comunicació: Alteracions del desenvolupament de la comunicació secundàries a patologies, paràlisi cerebral, autisme, síndrome de Down, etc.).
 • Trastorns del desenvolupament del llenguatge i de la parla. Retard simple del llenguatge. Retard simple de la parla. Trastorn Específic del Desenvolupament del Llenguatge (TEDL).
 • Trastorns de l’articulació (dislàlies, disglòssies, disàrtries, dispràxies i apràxies).
 • Trastorns de fluïdesa i del ritme de la parla (disfèmia, taquifèmia).
 • Trastorns de la veu (funcionals i orgànics).
 • Trastorns de l’audició (sordesa, hipoacúsia, sordceguesa).
 • Trastorns de la lectura i/o la escriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia).
 • Trastorns de les funcions orofacials (deglució disfuncional, mals hàbits de succió…)

Logopèdia Adults

epsi-logopedia-342
 • Dany cerebral: per trauma, accident vascular, infecció o demències del SNC infeccions del SNC.
 • Trastorns de l’articulació (dislàlies, disglòssies, disàrtries, dispràxies i apràxies).
 • Trastorns de fluïdesa i del ritme de la parla (disfèmia, taquifèmia).
 • Trastorns de la veu (funcionals i orgànics).
 • Trastorns de les funcions orofacials (deglució disfuncional, etc.)

NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA

neuropsicologia-epsi-garraf

La Neuropsicologia infantil

La Neuropsicologia infantil fa incidència en el cervell en desenvolupament i les seves repercussions sobre el comportament, tant en els casos de lesió o disfunció cerebral com amb nens sans, tenint en compte els canvis evolutius que es produeixin dins dels sistema nerviós infantil, així com la seva correspondència amb la conducta.

S’ocupa dels trastorns següents:

 • Neuropsicologia de l’atenció.
 • Trastorns del desenvolupament.
 • Síndromes epilèptics.
 • Síndromes cromosòmics.
 • Disfunció cerebral infantil.
 • Neuropsicologia del llenguatge: disfàsies, dislèxies, disgrafies, discalculies.
 • Neuropsicologia dels processos de memòria, codificació, emmagatzemant i recuperació de la informació.

La Neuropsicologia d’adults

La Neuropsicologia estudia les relacions entre el cervell, el comportament i el medi ambient, el que permet una correcta i fiable interpretació dels símptomes i les seves repercussions en les manifestacions comportamentals del subjecte.
Per tant té com a finalitat explicar els processos cognitius (atenció, memòria, llenguatge, gnòsies, pràxies, funcions executives) i estudiar les capacitats alterades i preservades, amb l’objectiu d’elaborar un pla individualitzat que li permeti al individuo un major grau d’adaptació i autonomia el seu entorn, és a dir, aconseguir una adequada qualitat de vida tan per la persona com per la família.

 • Neuropsicologia del llenguatge: afàsies, alèxies, agrafies, acalcúlies.
 • Neuropsicologia de la memòria: amnèsies, hipermnèsia, paramnèsia.
 • Trastorns motors no apràxics: trastorns extrapiramidals (corea atàxia, tremolors, tics, parkinsonisme, distonia…), trastorns piramidals.
 • Apràxies: ideo motora, ideatoria, instructiva, de vestir, de la marxa, bucofonatoria, óptica…
 • Agnòsies: visuals, auditives, somatosensorials, olfactòries.

Avaluació neuropsicológica

L’ avaluació Neuropsicologia es realitzada per un neuropsicòleg expert en l’observació clínica i l’aplicació i interpretació de bateries de tests Neuropsicològics i proves estandarditzades.

Rehabilitació neuropsicológica

La Rehabilitació Neuropsicològica és un procés terapèutic dirigit a incrementar o millorar el funcionament dels processos cognitius, emocionals i conductuals de la persona i potenciar el seu funcionament en la vida diària.

 • Restauració de la funció o funcions alterades.
 • Substitució o compensació de la funció o funcions alterades.
 • Manteniment i estimulació de las capacitats preservades.

PSICOPEDAGOGIA

psicopedagogia-epsi-garraf

La Psicopedagogia estudia i treballa el procés d’aprenentatge i les seves dificultats.
El psicopedagog és el professional que preveu problemes, optimitzant les capacitats de cada infant o adolescent i afavorint el seu accés al coneixement en l’àmbit educatiu, familiar i social.

Des d’EPSI Garraf podem ajudar-vos amb:

 • Tècniques d’estudi adaptades a les necessitats de l’alumnat.
 • Reforç acadèmic individual.
 • Orientació acadèmica.
 • Motivació i seguiment en les tasques escolars.
 • Organització i planificació de temps i espai.
 • Tallers grupals de lecto-escritura (per etapes escolars).
 • Raco de Deures (grupal i per etapes escolars).

CONSULTES

Per a qualsevol consulta truqui’ns o deixi’ns el seu telèfon i ens posarem en contacte

Telèfon: 93 709 85 59 – E-mail: epsi@epsigarraf.cat